VOCATIONAL EDUCATION
AND LABOUR MARKET
ISSN 2307-4264 (Print) ISSN 2712-9268 (Online)

Reshetnikova Zoya


Nizhnevartovsk State University

Publications